Kenttätoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on valvoa golfkentällä tapahtuvaa toimintaa pelaamisen, turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta.

Toimikunnan jäsenet tekevät omia havaintoja ja pelaajien ehdotuksia kerätään joko suoraan tai aloitelaatikon avulla.

Toimikunta kokoontuu säännöllisesti pelikauden aikana käsittelemään esiintulleita asioita. Toimenpide-ehdotuksiin johtaneet asiat toimitetaan kenttäyhtiön edustajien tietoon jatkokäsittelyä varten.

Toimikunnalla ei ole omaa budjettia, vaan kustannuksia aiheuttavat toimenpiteet hoidetaan kenttäyhtiön varoilla.

Kenttätoimikunnan jäsenet

Ilkka Kaivosoja
Kenttämestari
0500 880 505

Matti Haukka
Jäsen / Kapteeni
0500506004

Peter Mattson
Johtokunnan puheenjohtaja

Markku Takanen
0400449430