Paikallissäännöt

Tapiola Golf Ry 28.4.2019

Kentällä noudatetaan Suomen Golfliiton kilpailuille asetettuja paikallisääntöjä (Hard card)

Kentällä noudatetaan lisäksi seuraavia paikallisääntöjä:

Kiinteitä haittoja ovat (Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1. mukaisesti)

  • Out-paalut silloin, kun ne eivät ole pelattavan väylän OUT-paaluja
  • Hiekkatiet reunakivialueineen
  • Kentän kiinteät rakenteet (esim. penkit, opastaulut, kastelulaitteiden kannet ja kaivorakenteet). Kiinteät penkit ja väyläopastetaulut tien yhteydessä ovat tien kanssa yhtenäistä kiinteää haittaa
  • Mittapaalut ja -merkinnät (esim. 150/100 m griinin keskelle)
  • Estealueen rajaa merkitsevät keltaiset tai punaiset tupsut

Epänormaalit kenttäolosuhteet (Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti)

  • Puiden alla, ympärillä tai kaadetun puun kannon ympärillä oleva sora/sepelikerros
  • Syvät veden valumaurat ja syvät työkoneiden pyörien jäljet kentällä

Sinivalkoisin paaluin/värein merkitty alue on kiellettyä pelialuetta. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1 f mukaisesti.

Out of Bounds

  • Kentän (tai väylän) OUT-raja on merkitty valkoisin paaluin tai maahan valkoisella viivalla
  • Väylien 11 ja 5 vasemmassa laidassa olevat out-paalut eivät osoita ulkorajaa pelattaessa väyliä 8 ja 6. ja väylän 6 oikeassa laidassa olevat out-paalut eivät osoita ulkorajaa pelattaessa väylää 7.
  • Kentän OUT-rajan kulkiessa sorapintaisen tien reunassa, täsmällinen OUT-raja on tien reunassa, ellei sitä ole erikseen merkitty valkoisella viivalla. Muutoin OUT-raja kulkee valkoisesta paalusta valkoiseen paaluun.

Väylien välisellä karheikkoalueella olevat kukka- ja pensasistutukset ovat kentän oleellisia rakenteita.