Kauden 2018 pelioikeudet myynnissä!

Pelioikeudet kaudella 2018

  • Ni­met­ty ra­ja­ton pe­lioi­keus hin­taan 1450 € (sis.alv) 
  • Sar­ja­kort­ti 50 x 9 rei­kää 1350 € (sis.alv) 

Sarjakor­tin kier­rok­sia voi käyt­tää mm. hen­ki­lös­tön, asiak­kai­den ja per­heen­jä­sen­ten pe­laa­mi­seen. Sar­ja­kort­ti si­säl­tää 50 kpl 9 reiän kier­rok­sia, joi­ta voi käyt­tää myös 18 reiän kier­rok­siin enin­tään 25 ker­taa. Sar­ja­kor­tin säi­ly­tys cad­die­mas­te­ril­la 60 €/ kausi. Säi­ly­tys­mak­su si­säl­tää ni­mi­lis­tan hal­lin­noi­nin. Sarjakortin käyttöön ei sovelleta pelioikeuden haltijan vierashintoja. Varaukset otetaan huomioon varausjärjestyksessä. Pelioikeuksia on tarjolla rajoitettu määrä. Sarjakortin kierrokset on voimassa vuoden 2018 loppuun asti. 

Osakkaiden perheenjäsenten pelioikeudet

  • Rajaton pelioikeus 1250 € (sis.alv).  Perheenjäsenille (puoliso tai juniori samassa ruokakunnassa)
  • Osakkaan juniorille myönnetään pelioikeus puoleen hintaan perheenjäsenen rajattoman pelioikeuden vuokrahinnasta. Juniorin pelioikeutta ei voi muuttaa sarjakortiksi.

 

Tee sitova varaus tästä

 

Kysy lisää

Jari Hakkarainen
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
050 5521918
Lähetä viesti