Tapiola Golfin syyskokous pidetty – Mattson kunniajäseneksi

Tapiola Golf ry:n varsinainen syyskokous pidettiin keskiviikkona 14.11.2018 ravintola Vistassa. Kokoukseen osallistui 29 jäsentä.

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Eeppo Haukka sekä kapteeneiksi Olli-Pekka Lintula ja Ulla Björklund. Johtokunnassa jatkavat Peter Mattson, Osmo Rekonen ja Ville Kivinen. Uudeksi johtokunnan jäseneksi valittiin Jari Mieskonen. Varajäsenenä jatkaa Katariina Pesola ja Peter Immonen valittiin varajäseneksi yhdeksi toimikaudeksi.

Kokous hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksut ovat samat kuin tänä vuonna: varsinaiset jäsenet 70 €, nuorisojäsenet (alle 22-vuotiaat) 25 € ja vuosijäsenet 110 €.

Kokous päätti, että jäsenryhmittäisiä enimmäismääriä ei aseteta ja johtokunta vahvistaa jäseniksi ne, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Jäsenmaksujen eräpäiväksi kokous päätti 28.2.2019.

Kokouksessa valittiin seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkastajaksi Timo Tiainen ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Kansi.

Kokous päätti yksimielisesti valita Peter Mattsonin yhdistyksen kunniajäseneksi. Jäsenistö onnittelee Peteriä kunniajäsenyydestä!

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:05.